لیست قیمت

price-list
ردیفخدماتقیمت
1طراحى نشانه یا نشانه نوشته6,500,000 ریال
2اجرا و بازسازى لوگو2,000,000 ریال
3طراحى اوراق ادارى3,000,000 ریال
4طراحى اوراق حسابدارى2,000,000 ریال
5طراحى آگهى تمام صفحه و نیم صفحه3,000,000 ریال
6طراحى بدنه اتوبوس5,500,000 ریال
7طراحى بیل برد6,000,000 ریال
8طراحى بنر2,500,000 ریال
9طراحى استند2,000,000 ریال
10طراحى تابلو سردر فروشگاه3,000,000 ریال
11طراحى بدنه خودرو2,000,000 ریال
12طراحى شعار تبلیغاتى1,500,000 ریال
13بازسازى طراح براى اندازه هاى دیگر1,000,000 ریال
14طراحى تراکت تبلیغاتى1,500,000 ریال
15طراحى بروشور تا 8 صفحه هر صفحه1,000,000 ریال
16طراحى بروشور تا 16 صفحه هر صفحه800,000 ریال
17طراحى بروشور بیشتر از 16 صفحه هر صفحه650,000 ریال
18طراحى منو براى رستوران حداکثر 6 صفحه3,000,000 ریال
19طراحى جلد بروشور2000000 ریال
20طراحى بروشور پالتویى آ 4 و خشتى سه لت2,500,000 ریال
21طراحى صفحات دفترچه راهنما 2 رنگ هر صفحه45,0000 ریال
22طراحى فولدر با فرم قالب خاص5,000,000 ریال
23طراحى ساختار کلى و یونیفورم سازمانى بسته بندى7,000,000 ریال
24ادیت هر مورد از محصولات1,800,000 ریال
25طراحى ساختار کلى کارتن مادر3,500,000 ریال
26ادیت هر مورد از محصولات1,500,000 ریال
27طراحى برچسب کالا1,000,000 ریال
28طراحى ساك خرید1,800,000 ریال
29طراحى کاغذ کادو1,200,000 ریال
30طراحى نشانه اپلیکیشن یا سایت1,600,000 ریال
31طراحى جلد کتاب2,500,000 ریال
32طراحى تقویم دیوارى تک برگ1,500,000 ریال
33طراحى تقویم دیوارى 5 برگ5,000,000 ریال
34طراحى تقویم دیوارى 13 برگ7,000,000 ریال
35طراحى تقویم رومیزى5,000,000 ریال
36طراحى تقویم زیر دستى4,000,000 ریال
37طراحى پوستر4,500,000 ریال
38طراحى کارت دعوت و کارت تبریک1,500,000 ریال
39طراحى پاکت کارت دعوت و کارت تبریک5,00,000 ریال