مهندسی موفقیت، می یابیم و می سازیم؟ (بخش سوم )

مهندسی موفقیت، می یابیم و می سازیم؟ (بخش سوم )

  1. اراده

اراده در زبان فارسى و عربى، «خواست، خواسته، خواهش، ميل، قصد و آهنگ» معنا شده است.
اراده از جمله مسائلى است كه در هر كار و فعاليت و عملى، نقش اساسى و بنيادين دارد و براى رسيدن به هدف و نائل شدن به موفقيت، وجود آن، ضرورى و لازم است. ضرورت اراده در هر كارى به‌گونه‌ای است كه اگر تمام علل و عوامل تحقق كارى آماده باشد، ولى اراده وجود نداشته باشد، آن كار به سرانجام نخواهد رسيد. چه بسا در اطراف خود، افراد زيادى را مشاهده مى‏كنيد كه تمام وسايل و امكانات موفقيت و پيروزى آن‌ها مهياست، ولى از موفقيت خبرى نيست. وقتى دقت مى‏كنيد، متوجه مى‏شويد آنان از اراده قوى و يا خود اراده، محروم هستند و به دليل مشكلات روان‏شناختى نمى‏توانند تصميم جدى بگيرند و انجام دادن كارى را اراده كنند.

اراده را مى ‏توان مانند مدير دانست. مدير ورزيده و توانا، از سرمايه و منابع محدود، بهره‏هاى فراوان و چشمگير مى‏برد، ولى مدير نالايق و ناتوان، نه تنها از نيرو و منابع فراوان بهره نمى‏گيرد، بلكه به سبب ناپختگى برنامه‏ها و ضعف اجرا، آن‌ها را نابود مى‏كند.

يكى از انديشمندان درباره اهميت اراده مى‏گويد: «افراد بى‏اراده، با هر ميزان هوش و استعداد، امكان استفاده از فرصت‏هاى مناسب را در خود نمى‏يابند و اغلب به دليل همين ضعف روانى، موقعيت‏هاى ارزشمند زندگى خود را از دست مى‏دهند و به قولى، اگر شانس هم به روى ايشان لبخند بزند، آن‌ها بدان بى‏اعتنا خواهند بود»
مشورت با افراد موفق

از نگاه تعاليم آسمانى و همچنين علوم بشرى، يكى از ابزارهاى موفقيت و يكى از پشتوانه‏هاى محكم براى نيل به اهداف و موفقيت، استفاده از تجربه، علم، انديشه و توانمندى‏هاى ديگران است.

همفكرى و بهره‏گيرى از توانمندى و تجارب ديگران، باعث كاهش خطا در برنامه‏ها و تسريع در رسيدن به هدف مى‏شود. افرادى كه در كارهاى مهم با صلاح‏انديشى و مشورت ديگران، اقدام مى‏كنند، كمتر گرفتار لغزش مى‏شوند و بيشتر كارهايشان قرين موفقيت، سلامتى و بالندگى است. افرادى كه گرفتار استبداد رأى مى‏شوند و خود را بى‏نياز از افكار ديگران مى‏دانند، هرچند از نظر عقلى و فكرى فوق‏العاده باشند، غالباً مبتلا به خطاهاى بزرگ مى‏شوند. مشورت با افراد موفق و متخصص، راه رسيدن به هدف را كوتاه و مطمئن مى‏كند و احتمال موفقيت را بالا برده، انسان را از بيراهه ‏ها رهايى مى‏بخشد.

  1. پشتكار

زندگى همانند ميدان كارزار است. در صحنه زندگى، يكى پيروز مى‏شود و جلو مى‏رود و ديگرى زمين مى‏خورد و دچار شكست مى‏شود. اولى غرق در سرور و شادى و دومى دردمند و غمگين است.

بدون ترديد، در فراز و نشيب زندگى، عده‏اى فاتح و پيروز مى‏شوند و به هدف‏هايى كه دارند، دست مى‏يابند. اين عده كسانى هستند كه اگر زمين بخورند و گرفتار مشكلات شوند، به جاى يأس و نااميدى دوباره به پا خاسته، به راه خود ادامه مى‏دهند. شكست و مشكلات نه تنها به اراده آنان صدمه‏اى وارد نمى‏كند، بلكه عزم و اراده آنان را استوارتر مى‏كند. اينان بر اثر همين روحيه شكست‏ناپذيرى و خالى نكردن ميدان، هر مانعى را از سر راه برمى‏دارند و سرانجام به اهداف عالى خود مى‏رسند.

در نقطه مقابل اين‏گونه افراد، گروه ديگرى وجود دارند كه دائم دچار ترديد و يأس هستند و با يك سختى و شكست، همه موجوديت خود را از دست مى‏دهند و خود را به امواج گرفتارى مى‏سپارند تا به هر كجا كه خواست ببرد.

بسيارى مى‏پندارند كه سعادت و خوشبختى كيميايى است كه در خارج از وجود آنان قرار دارد و اگر ستاره اقبال و بخت در آسمان زندگى كسى بدرخشد، او به سعادت خواهد رسيد. اين‏گونه افراد باور ندارند كه سعادت زاييده خود انسان است و انسان‏ها مى‏توانند با ايمان، تلاش و پشتكار، آينده خود را بسازند. خوشبخت‏ترين افراد كسانى‏اند كه به عمق وجودى خود بهتر پى برده، عملاً عالى‏ترين بهره‏ها را از ذخاير وجودى خود مى‏برند. البته واضح است كه ذخاير وجودى افراد متفاوت است و هر فردى استعداد و توانمندى ويژه‏اى دارد كه با ديگرى متفاوت است و همچنين هر فردى در محيط اجتماعى خاص و خانواده خاصى زندگى مى‏كند، ولى این‌ها چندان مهم نيست، بلكه مهم آن است كه هر كسى در هر شرايطى از استعداد و توانمندى خود استفاده كند و در همان محدوده وجودى خودش، تلاش كند و زندگى خود را بسازد.

طبيعى است كه برآیند و خروجى همه افراد، يكى نخواهد بود؛ چون امكانات افراد و توانمندى افراد متفاوت است. مثلاً، فردى كه در خانواده‏اى پولدار زندگى مى‏كند، با فردى كه در خانواده‏اى فقير زندگى مى‏كند، تفاوت آشكار دارد، ولى همان فرد فقير با تلاش و كوشش مى‏تواند براى خودش زندگى قابل قبولى بسازد و از آن لذت برده، رضايت خاطر داشته باشد. ممكن است كسى با داشتن دوچرخه‏اى احساس رضايت و آرامش كند و فردى با داشتن خودرويى مدل بالا هم احساس راحتى نكند. انسان تصور مى‏كند افراد ثروتمند لذت بيشترى از زندگى مى‏برند، ولى واقعيت غير از آن است.

  1. کسب مهارت

یکی از عوامل موفقیت داشتن مهارت است. هر چقدر مهارت‌های بیشتری داشته باشید، فرصت‌های بهتری برای رشد و پیشرفت در راه موفقیت خواهید داشت. شما می‌توانید از طریق مطالعه یا کسب تجربیات مختلف،‌ مهارت‌های‌ خود را افزایش دهید.

سید امیر حسینی

سید امیر حسینی

افزودن دیدگاه