چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال معمولا شامل چاپ حرفه اى در تیراژهاى پائین توسط نشر رومیزى و دیگر منابع دیجیتال است که توسط چاپگرهاى لیزرى و چاپگرهاى فرمت و یا جوهرافشان حرفه اى انجام مى شود. با توجه به این که چاپ دیجیتال داراى هزینه بیشترى براى چاپ هر صفحه در مقایسه با روشهاى سنتى مثل افست است ، این قیمت بالاتر معمولا با صرفه جویى در هزینه هاى دیگرى چون تهیه پلیت هاى چاپ انجام مى شوند و در تیراژهاى کم تعداد جبران پذیر است.