برنامه نویسی تحت وب

آیا می‌دانید بزرگترین هدف از ساخت سیستمهای پویا (Dynamic) قابلیت تغییر سریع و راحت در محتویات و قطعات است؟
آیا می‌دانید تکنولوژیهای جدید وبسایتهای اینترنتی را صرفاً تابلوی تبلیغاتی نمی دانند و فرآوری اطلاعات هدف اصلی آنهاست؟
آیا می‌دانید سیستمهای تولیدی شرکت فرنام تجارت بر اساس تکنیکهای پورتال بوده و به راحتی قابلیت گسترش دارند؟
آیا می‌دانید کلیه سیستمهای تولیدی شرکت فرنام تجارت از سیستم ارسال خطا (Error Reporting System) برخوردارند و مشتریان نیازی به گزارش خطاهای احتمالی سیستم به شرکت ندارند؟