لیست قیمت

ردیفخدماتقیمت
1طراحى نشانه یا نشانه نوشته35,000,000 ریال
2اجرا و بازسازى لوگو10,000,000 ریال
3طراحى اوراق ادارى12,000,000 ریال
4طراحى اوراق حسابدارى8,000,000 ریال
5طراحى آگهى تمام صفحه و نیم صفحه7,000,000 ریال
6طراحى بدنه اتوبوس35,000,000 ریال
7طراحى بیل برد20,000,000 ریال
8طراحى بنر12,000,000 ریال
9طراحى استند8,000,000 ریال
10طراحى تابلو سردر فروشگاه12,000,000 ریال
11طراحى بدنه خودرو13,000,000 ریال
12بازسازى طراح براى اندازه هاى دیگر7,000,000 ریال
13طراحى تراکت تبلیغاتى7,000,000 ریال
14طراحى بروشور تا 8 صفحه هر صفحه4,000,000 ریال
15طراحى بروشور تا 16 صفحه هر صفحه3,000,000 ریال
16طراحى بروشور بیشتر از 16 صفحه هر صفحه2,500,000 ریال
17طراحى منو براى رستوران حداکثر 6 صفحه12,000,000 ریال
18طراحى جلد بروشور7,000,000 ریال
19طراحى بروشور پالتویى آ 4 و خشتى سه لت6,500,000 ریال
20طراحى صفحات دفترچه راهنما 2 رنگ هر صفحه8,000,000 ریال
21طراحى فولدر با فرم قالب خاص15,000,000 ریال
22طراحى ساختار کلى و یونیفورم سازمانى بسته بندى17,000,000 ریال
23ادیت هر مورد از محصولات7,000,000 ریال
24طراحى ساختار کلى کارتن مادر8,000,000 ریال
25ادیت هر مورد از محصولات6,000,000 ریال
26طراحى برچسب کالا6,000,000 ریال
27طراحى ساك خرید5,000,000 ریال
28طراحى کاغذ کادو4,000,000 ریال
29طراحى نشانه اپلیکیشن یا سایت15,000,000 ریال
30طراحى جلد کتاب12,000,000 ریال
31طراحى تقویم دیوارى18,000,000 ریال
32طراحى تقویم رومیزى20,000,000 ریال
33طراحى تقویم زیر دستى12,000,000 ریال
34طراحى پوستر15,000,000 ریال
35طراحى کارت دعوت و کارت تبریک4,000,000 ریال
36طراحى پاکت کارت دعوت و کارت تبریک3,000,000 ریال
37طراحى کارت گارانتى و گواهینامه12,000,000 ریال
38طراحى صفحات گرافیکى براى شبکه هاى مجازى
4,000,000 ریال
39عکاسى صنعتى از محصول بدون زمینه ( تا 10 عکس)
3,000,000 ریال