لیست قیمت

ردیفخدماتقیمت
1طراحى نشانه یا نشانه نوشته15,000,000 ریال
2اجرا و بازسازى لوگو5,000,000 ریال
3طراحى اوراق ادارى8,000,000 ریال
4طراحى اوراق حسابدارى4,000,000 ریال
5طراحى آگهى تمام صفحه و نیم صفحه5,000,000 ریال
6طراحى بدنه اتوبوس12,000,000 ریال
7طراحى بیل برد10,000,000 ریال
8طراحى بنر6,000,000 ریال
9طراحى استند4,000,000 ریال
10طراحى تابلو سردر فروشگاه8,000,000 ریال
11طراحى بدنه خودرو6,000,000 ریال
13بازسازى طراح براى اندازه هاى دیگر5,000,000 ریال
14طراحى تراکت تبلیغاتى3,000,000 ریال
15طراحى بروشور تا 8 صفحه هر صفحه3,000,000 ریال
16طراحى بروشور تا 16 صفحه هر صفحه2,500,000 ریال
17طراحى بروشور بیشتر از 16 صفحه هر صفحه2,000,000 ریال
18طراحى منو براى رستوران حداکثر 6 صفحه7,000,000 ریال
19طراحى جلد بروشور5,000,000 ریال
20طراحى بروشور پالتویى آ 4 و خشتى سه لت6,000,000 ریال
21طراحى صفحات دفترچه راهنما 2 رنگ هر صفحه8,000,000 ریال
22طراحى فولدر با فرم قالب خاص10,000,000 ریال
23طراحى ساختار کلى و یونیفورم سازمانى بسته بندى15,000,000 ریال
24ادیت هر مورد از محصولات5,000,000 ریال
25طراحى ساختار کلى کارتن مادر6,000,000 ریال
26ادیت هر مورد از محصولات4,000,000 ریال
27طراحى برچسب کالا3,000,000 ریال
28طراحى ساك خرید4,000,000 ریال
29طراحى کاغذ کادو5,000,000 ریال
30طراحى نشانه اپلیکیشن یا سایت8,000,000 ریال
31طراحى جلد کتاب7,000,000 ریال
32طراحى تقویم دیوارى18,000,000 ریال
35طراحى تقویم رومیزى15,000,000 ریال
36طراحى تقویم زیر دستى10,000,000 ریال
37طراحى پوستر9,000,000 ریال
38طراحى کارت دعوت و کارت تبریک3,000,000 ریال
39طراحى پاکت کارت دعوت و کارت تبریک2,000,000 ریال