لیست قیمت

ردیفخدماتقیمت
1طراحى نشانه یا نشانه نوشته60,000,000 ریال
2اجرا و بازسازى لوگو24,000,000 ریال
3طراحى اوراق ادارى27,000,000 ریال
4طراحى اوراق حسابدارى10,000,000 ریال
5طراحى آگهى تمام صفحه و نیم صفحه12,000,000 ریال
6طراحى بدنه اتوبوس55,000,000 ریال
7طراحى بیل برد36,000,000 ریال
8طراحى بنر12,000,000 ریال
9طراحى استند12,000,000 ریال
10طراحى تابلو سردر فروشگاه22,000,000 ریال
11طراحى بدنه خودرو30,000,000 ریال
12بازسازى طراح براى اندازه هاى دیگر10,000,000 ریال
13طراحى تراکت تبلیغاتى10,000,000 ریال
14طراحى بروشور تا 8 صفحه هر صفحه6,000,000 ریال
15طراحى بروشور تا 16 صفحه هر صفحه5,500,000 ریال
16طراحى بروشور بیشتر از 16 صفحه هر صفحه4,500,000 ریال
17طراحى منو براى رستوران حداکثر 6 صفحه25,000,000 ریال
18طراحى جلد بروشور10,000,000 ریال
19طراحى بروشور پالتویى آ 4 و خشتى سه لت15,000,000 ریال
20طراحى صفحات دفترچه راهنما 2 رنگ هر صفحه15,000,000 ریال
21طراحى فولدر با فرم قالب خاص35,000,000 ریال
22طراحى ساختار کلى و یونیفورم سازمانى بسته بندى43,000,000 ریال
23ادیت هر مورد از محصولات12,000,000 ریال
24طراحى ساختار کلى کارتن مادر15,000,000 ریال
25ادیت هر مورد از محصولات10,000,000 ریال
26طراحى برچسب کالا12,000,000 ریال
27طراحى ساك خرید18,000,000 ریال
28طراحى کاغذ کادو22,000,000ریال
29طراحى نشانه اپلیکیشن یا سایت420,000,000 ریال
30طراحى جلد کتاب30,000,000 ریال
31طراحى تقویم دیوارى36,000,000 ریال
32طراحى تقویم رومیزى48,000,000 ریال
33طراحى تقویم زیر دستى24,000,000 ریال
34طراحى پوستر36,000,000 ریال
35طراحى کارت دعوت و کارت تبریک12,000,000 ریال
36طراحى پاکت کارت دعوت و کارت تبریک5,000,000 ریال
37طراحى کارت گارانتى و گواهینامه25,000,000 ریال
38طراحى صفحات گرافیکى براى شبکه هاى مجازى
8,000,000 ریال
39عکاسى صنعتى از محصول بدون زمینه ( تا 10 عکس)
5,000,000 ریال