لیست قیمت

ردیفخدماتقیمت
1طراحى نشانه یا نشانه نوشته50,000,000 ریال
2اجرا و بازسازى لوگو20,000,000 ریال
3طراحى اوراق ادارى22,000,000 ریال
4طراحى اوراق حسابدارى8,000,000 ریال
5طراحى آگهى تمام صفحه و نیم صفحه10,000,000 ریال
6طراحى بدنه اتوبوس45,000,000 ریال
7طراحى بیل برد30,000,000 ریال
8طراحى بنر10,000,000 ریال
9طراحى استند10,000,000 ریال
10طراحى تابلو سردر فروشگاه18,000,000 ریال
11طراحى بدنه خودرو25,000,000 ریال
12بازسازى طراح براى اندازه هاى دیگر8,000,000 ریال
13طراحى تراکت تبلیغاتى8,000,000 ریال
14طراحى بروشور تا 8 صفحه هر صفحه5,000,000 ریال
15طراحى بروشور تا 16 صفحه هر صفحه4,500,000 ریال
16طراحى بروشور بیشتر از 16 صفحه هر صفحه3,500,000 ریال
17طراحى منو براى رستوران حداکثر 6 صفحه20,000,000 ریال
18طراحى جلد بروشور9,000,000 ریال
19طراحى بروشور پالتویى آ 4 و خشتى سه لت10,000,000 ریال
20طراحى صفحات دفترچه راهنما 2 رنگ هر صفحه12,000,000 ریال
21طراحى فولدر با فرم قالب خاص35,000,000 ریال
22طراحى ساختار کلى و یونیفورم سازمانى بسته بندى35,000,000 ریال
23ادیت هر مورد از محصولات10,000,000 ریال
24طراحى ساختار کلى کارتن مادر12,000,000 ریال
25ادیت هر مورد از محصولات8,000,000 ریال
26طراحى برچسب کالا10,000,000 ریال
27طراحى ساك خرید15,000,000 ریال
28طراحى کاغذ کادو18,000,000ریال
29طراحى نشانه اپلیکیشن یا سایت35,000,000 ریال
30طراحى جلد کتاب25,000,000 ریال
31طراحى تقویم دیوارى30,000,000 ریال
32طراحى تقویم رومیزى40,000,000 ریال
33طراحى تقویم زیر دستى20,000,000 ریال
34طراحى پوستر30,000,000 ریال
35طراحى کارت دعوت و کارت تبریک10,000,000 ریال
36طراحى پاکت کارت دعوت و کارت تبریک4,000,000 ریال
37طراحى کارت گارانتى و گواهینامه20,000,000 ریال
38طراحى صفحات گرافیکى براى شبکه هاى مجازى
6,000,000 ریال
39عکاسى صنعتى از محصول بدون زمینه ( تا 10 عکس)
3,500,000 ریال