چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال معمولاً شامل چاپ حرفه اى در تیراژهاى پائین توسط نشر رومیزى و دیگر منابع دیجیتال است که توسط چاپگرهاى لیزرى و چاپگرهاى فرمت و یا جوهر افشان حرفه اى انجام مى شود. با توجه به این که چاپ دیجیتال داراى هزینه بیشترى براى چاپ هر صفحه در مقایسه با روشهاى سنتى مثل افست است، این قیمت بالاتر معمولاً با صرفه جویى در هزینه هاى دیگرى چون تهیه پلیت هاى چاپ انجام مى شوند و در تیراژهاى کم تعداد جبران پذیر است.