Photography

photo
 یک فریم عکساز یک تا ده فریم عکساز ده عدد به بالا
عکاسی صنعتی: عکاسی از خطوط تولید و کارخانجات و محیط های صنعتی2،000،0001،200،000900،000
عکاسی تبلیغاتی: عکاسی از محصولات، مواد اولیه، مواد صنعتی2،200،0001،500،0001،200،000
عکاسی از همایش ها، سمینار، نمایشگاه ها (به صورت روزانه)ده میلیون ریال تمام
عکاسی 360 درجه، تور مجازی گوگل3،000،0002،000،0001،500،000